Türkiye 1997 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları Hakkında Düşünceler

Aydoğan KÖKSAL

Öz


Her yıl Türkiye nüfusu artmaktadır. 1927 seçiminde nüfus 13.648.270’dir, 1997’de nüfus, 62.865.574’e ulaşmıştır. Her yıl nüfusa 1.3 milyon birey eklenmektedir. Bu nüfusta genç oranı da artmaktadır. Bu artışın sonucu olarak köyden kente göç, işsizlik, evsizlik, gecekondulardaki artış ve sağlıksız yapılaşma gibi bazı sorunlar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler


Nüfus; Göç; İşsizlik; Türkiye

Tam Metin:

PDF