Modern Arap Edebiyatında Kadın Yazarların Doğuşu

Bülent KORKMAZ

Öz


Bu makalede, 19. yüzyılda modern Arap kadın yazarların ortaya çıkışı, tarihsel seyir içinde ele alınacaktır. ”Modern” olarak adlandırılan dönemin kadın yazarların eğitimi ve gelişimi açısından nasıl bir etkide bulunduğunun izlenmesinin ardından öne çıkmış bazı kadın yazarların yaşamına odaklanılacak ve son olarak kadın yazarların doğuşunu sağlayan dönüşümlerin tespitinde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Arap Kadın Yazarlar; Eğitim; En-Nahda; Arap Edebiyatı; 19. Yüzyıl

Tam Metin:

PDF