The Weary Generations Romanında Politik ve Tarihi Olgular

Aykut KİŞMİR

Öz


Abdullah Hüseyin, Urdu edebiyatının en ünlü romancılarından birisidir. Yazar, Urdu edebiyat sahnesinde 1963 yılında yazdığı ilk romanı Udâs Neslîn (The Weary Generations/Yorgun Nesiller) ile adını duyurmuştur ve bu romanıyla 1964 yılında Pakistan'ın en prestijli edebiyat ödülü olarak kabul edilen Adamji Ödülü'nü kazanmıştır. The Weary Generations adlı eserde yazar I. Dünya Savaşı'ndan Hindistan'ın bölünmesine kadar geçen sürede yaşanan önemli olaylara yer verilmiştir. Romanda aynı zamanda Hindistan'ın bölünmeden önceki haline de sık sık değinildiğini görürüz. Bununla birlikte yazarın, romandaki kurgu genişliğinden faydalanarak, Hint yarımadasının karmaşık ve çarpık olan ekonomik durumunu anlatıyor olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Bunun yanında Abdullah Hüseyin'in, bu romanda 1913 ve 1947 yılları arasında Hindistan'da yaşanmış ve insanlar üzerinde çarpıcı etkiler bırakmış olan tarihi ve siyasi olaylara da yer vermiş olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Hindistan Alt-Kıtası; Abdullah Hüseyin; Udâs Naslain (Yorgun Nesiller); Urdu; Tarih; Politika