Trianon Antlaşması ve Macar Şiirine Yansımaları

Ayşe ÖZ

Öz


20. yüzyıl olaylarına baktığımızda bu dönemde Macar tarihi açısından son derece önemli iki hadisenin yaşandığını görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı ve ardından büyük güçlerin Macaristan'a imzalattıkları Trianon Antlaşması ile birlikte Macarların kaderinin yeniden yazıldığına şahit oluyoruz. Macaristan, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir yenilginin ardından bitap düşmüş, Trianon Antlaşması'yla darmadağın edilmiştir. Trianon, Macaristan'ın sadece topraklarının geniş bir bölümünü ve ekonomisini elinden almamış, Macarların büyük bir kısmının başka devletlerin egemenliği altında yaşamalarına da neden olmuştur. Dolayısıyla bu kayıplarla birlikte Macarların zihninde ve bedeninde derin yaralar açılmış, Macarlar toplumsal açıdan büyük bir travma yaşamışlardır. Bu çalışmada, yaşanan bu tarihsel ve trajik olgunun genel çerçevesi çizilmeye ve bunun Macarlar üzerinde bıraktığı etki ile Macar şiirine nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak bu konuyla ilintili sayısız şiir kaleme alındığından ve bu şiirler bir makaleden ziyade bir şiir kitabı oluşturacak nicelikte olduğundan, bilhassa 1920'li yıllarda irredantizm/kurtarımcılık ideolojisiyle kaleme alınan Macar şiirleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler


20. yüzyıl; Birinci Dünya Savaşı; Trianon Antlaşması; Macar Şiiri; İrredantizm

Tam Metin:

PDF