Türkiye Cumhuriyeti’nin On Beşinci Yıldönümü Anısına Yapılan Yayın Faaliyetleri

Murat KARATAŞ

Öz


Bu makale, Türkiye Cumhuriyeti’nin on beşinci yıldönümü anısına Türk matbuatında yapılan neşriyatı konu edinmektedir. Bir bibliyografya denemesi biçiminde değerlendirilebilecek bu makalede, kurumsal ve bireysel yapılan yayınlar hakkında içerik bilgisi de verilerek Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nin önemli bir yayın serisine dikkat çekilmek istenmektedir. Kanaatimize göre, disiplinler arası birçok bilimsel alana hitap ettiğini düşündüğümüz bu yayın serisi, çalışmaları Türkiye’nin 1923-1938 yılları arası dönemi kapsayan araştırmacıların başvurması gereken rafine kaynak niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler


1938 Yılında Türkiye Cumhuriyeti; Cumhuriyet İlanının On Beşinci Yıldönümü; Basım ve Yayın Faaliyetleri

Tam Metin:

PDF