Hindistan'da Babür İmparatorluğu'nun Kuruluş Dönemi: Zahirüddin Muhammed Babür

Davut ŞAHBAZ

Öz


Zahirüddin Muhammed Babür 14 Şubat 1483 tarihinde Fergana'da doğmuştur. Türk komutan Timur'un soyundan olan Babür, babası Ömer Şeyh Mirza'nın 1494'te vefat etmesinin ardından 11 yaşında tahta çıkmıştır. Babür'ün en büyük amacı ata yurdu Semerkant'ı yönetmek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda birçok savaş yapan Babür, süreç içerisinde bölgedeki üstünlüğü kazanıp kaybetmiştir. 1504 yılında Kabil'i fethetmiş, stratejik öneminden ötürü burayı krallığının merkezi yapmıştır. Şah İsmail'in Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'e yenilmesiyle Orta Asya'da güç kaybetmiş, Hindistan'a akınlara başlamıştır. Panipat (1526) ve Khanva (1527) savaşlarında Afgan ve Hindulara karşı elde ettiği kritik zaferlerin ardından, Babür Hindistan'da yeniden Türk hâkimiyetini sağlamış ve Babür Devleti'nin temellerini atmıştır.

Anahtar Sözcükler


Babür; Babür İmparatorluğu; Hindistan; Orta Asya; Panipat; Khanva

Tam Metin:

PDF