Farklı Gerçeklikleri Dile Getirmek: Midnight's Children'da Çok Seslilik ve Büyülü Gerçekçilik

Deniz KIRPIKLI

Öz


Salman Rushdie'nin Geceyarısı Çocukları (1981) başlıklı romanında anlatıcı kendi hayat öyküsünü Hindistan tarihindeki önemli olaylara atıarda bulunup bu olayları anılarıyla yorumlayarak anlatır. Bu makalede romanda farklı gerçeklikleri yansıtma ve baskıcı güçlerin gücünü azaltmada çok sesliliğin ve büyülü gerçekçiliğin rolü incelenecektir. Romanda, Hindistan'da çok kültürlülüğün totaliter devlet tarafından tehdit edilişi anlatılmaktadır. Bu bağlamda anlatı büyülü gerçekçilik ve çok seslilik gibi yöntemlerle baskıcı yönetimin temsil ettiğinden farklı olan gerçeklikler sunmakta ve gerçeğin bireyin algısına göre değişiklik gösterebileceğini örneklemektedir. Eserde büyülü gerçekçilik öğeleri sayesinde çok seslilik daha geniş bir boyut kazanmıştır. Bu çalışma, büyülü gerçekçilik ve çok seslilik aracılığıyla Geceyarısı Çocukları'nın bir realizm eleştirisi sunduğunu; kimlik, ulus gibi kavramların değişmez olduğu düşüncesini ve resmi tarih anlatılarına güveni zayıattığını öne sürmektedir. Romanda çok kültürlü Hint toplumunun farklı bakış açıları yansıtılarak gerçeklik kavramının değişkenliği gösterilmekte ve baskıcı güçlerin dayattığı gerçekliğe bir alternatif sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Çok Seslilik; Büyülü Gerçekçilik; Otorite; Tarih; Çeşitlilik