Bir Siyasi Sistem Eleştirisi: John Arden'in The Workhouse Donkey İsimli Oyunundaki Küresel ve Yerel Politikalar

Banu ÖĞÜNÇ

Öz


John Arden'in The Workhouse Donkey isimli oyunu, kuzey İngiltere'deki bir kasabada kurgulanan yerel politikaları ve yerel yönetimdeki yozlaşmaları alaycı bir şekilde eleştirme amacıyla betimler. Gerçek bir olaydan yola çıkarak kurgulanan oyun özellikle politik hayatın Birleşik Krallık'ta endüstriyel bir kasabada nasıl yaşandığına odaklanır. Arden'e göre oyunun geçtiği yer ve karakterler, oyunun teması açısından önemlidir. Buna rağmen oyunda sergilenenler, kuzeydeki bir kasabanın bölgesel sorunlarını aşar. Oyunda mikrokozmik seviyede işlenen sorunlar, aslında evrensel düzeyde politik hayatın bir yansımasıdır, sistemin yerel düzeydeki temsilinden öte, oyun, sistemin kendisini eleştirir. Belirli bir politik partiyi ya da politik görüşü hedef almaktansa, politik sistemi eleştiren oyunun, bu nedenle de politik bir tavrı vardır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı, The Workhouse Donkey isimli oyunu detaylı bir şekilde incelemek ve kuzeydeki bir kasabanın yerel politikası kapsamında günümüz politik sistemini karikatürize eden bu oyunu, Bernard Crick tarafından öne sürülen politika ve çokça tartışılan tanımlar bağlamında değerlendirmektir.

Anahtar Sözcükler


John Arden; Politik Tiyatro; Bernard Crick; Jonson Komedisi