Hamlet'te 'Gotik': Ürkütücülüğün Katartik Korkunun Oluşmasındaki İşlevi

Murat ÖĞÜTCÜ

Öz


Dönemin tiyatro gelenekleri ve dini tartışmaları üzerine inşa ederek, Hamlet dilsel ve dramatik araçlar kullanmakta ve böylece seyircisini korkutmaktadır. Görsel-işitsel araçlar, oyuncuların giriş ve çıkış biçimleriyle birlikte seyirciyi korkutmak için kullanılmaktadır. Bunlar, oyundaki ürkütücü unsurlara yönelik inanç ve güvensizlik arasında bir dalgalanma yaratmakta; bu da izleyici korkusunu daha da arttırmaktadır. Böylece, bu unsurlar aracılığıyla, katartik korku yaratılarak seyirciyi korkutan gotik katarsis elde edilmektedir. Oynandığı Rönesans amtiyatrolarının duygulara hitap eden ortamı sayesinde katarsisin bu türü gerçekleşmektedir. Bundan dolayı, bu araştırmanın amacı Elizabeth dönemi tiyatro ortamının Hamlet'teki ürkütücü öğelere yönelik seyirci tepkisini nasıl etkilediğni ve gotik katarsisi tetiklediğini örneklemektir.

Anahtar Sözcükler


Shakespeare; Hamlet; Ürkme; Gotik Katarsis; Rönesans Amtiyatrosu; Seyirci Tepkisi