Dostoevsky'nin “Beyaz Geceler”i ile Sabahattin Ali'nin “Kürk Mantolu Madonna” Eserlerinde Yalnız Hayalperestler: Karşılaştırmalı Bir Analiz

M. Önder GÖNCÜOĞLU

Öz


Yalnızlık, kültür ayırt etmeksizin bireylerin yaşamlarının belli dönemlerinde tecrübe ettikleri bir durum olarak insan varoluşunun en evrensel temalarından biridir. Yaşamımızın her safhasında etkin bir role sahip olduğundan yalnız belirli disiplinlerin uzmanlarınca-- felsefeciler, sosyologlar ve psikologlar gibi-- tartışılmamış insanlık tarihi boyunca pek çok yazarın eserine de konu olmuştur. Genel olarak yabancılaşma teması etrafında tartışılmış olan yalnızlık sorunsalı Rus Edebiyatında 'lüzümsuz adam' kavramıyla bambaşka bir veçhe kazanmıştır. Yalnızlık temasına paralel olarak aşk ve hayal temaları da pek çok edebi eserde kullanılmıştır. Aşk, hayal ve yalnızlık kavramlarını merkeze alan bu çalışma Dostoevski'nin Beyaz Geceler'i ile Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserlerindeki ana karakterleri 'lüzümsuz adam' kavramı etrafında karşılaştırmalı olarak tartışan bir çalışmadır.

Anahtar Sözcükler


Lüzumsuz Adam; Dostoevsky; Beyaz Geceler; Sabahattin Ali; Kürk Mantolu Madonna; Yalnızlık; Hayalcilik; Aşk