Üç Sıra Dışı Japon Yazarın Eserlerinde Türkiye İmgeleri

Ali Volkan ERDEMİR

Öz


İki yüz altmış yıla yakın kapalılık döneminin ardından Batı’yı tanıma gayretine giren Japonya’da, on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirmi yüzyıl başındaki Türkiye bilgisinin oluşum süreci de merak uyandırıcıdır. Pek çok Japon yazar -Türkiye’de bulunmamışlar da dâhil olmak üzere- eserlerinde Türkiye ile ilgili ögeler kullanmıştır. Bu çalışmada söz konusu eserlerden birkaçı incelenerek ilgili dönemdeki Türkiye bilgisinin niteliği hakkında ipuçları elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Japonya’da Türkiye imgeleri; Tokutomi Roka; Akutagawa Ryūnosuke; Tokuda Shūsei; Japonya; Meiji Dönemi; Şark; İstanbul

Tam Metin:

PDF