Giovanni Papini'nin Bitik Adam Adlı Yapıtında Pragmatizme Bakış

Barış YÜCESAN

Öz


Giovanni Papini 1881-1956 yılları arasında yaşamış, İtalyan edebiyatının yenilikçi yazarlarından biridir. Başlıca yapıtları Filozoarın Çöküşü (Il crepuscolo dei loso), Bitik Adam (Un uomo nito), Gog (Gog), Kara Kitap (Il libro nero) başta olmak üzere yazdığı çok sayıda eser İtalyan edebiyatında geniş yankı uyandırır ve İtalyan entelektüeller arasında tartışma konusu oluşturur. Papini İtalyan edebiyatına katkı yapmakla kalmamaktadır. Bununla birlikte pragmatizm gibi karmaşık bir akımının öncülüğünü yapar. XX. yüzyıl İtalyan edebiyatına önemli kir akımlarından biri olan pragmatizmi tanıtan ve bu akımın İtalya'da yayılmasına öncülük eden Giovanni Papini, kirlerini dönemin Leonardo gibi edebiyat, felsefe alanında tanınmış dergilerde de savunur. Papini, Bitik Adam adlı özyaşamöyküsel yapıtında XX. Yüzyılda egemen olan kaygı ve huzursuzlukları dile getirir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan pragmatizm felsefesinin İtalya'da yer etmesine çalışır, toplum ve entelektüellerin yaşadığı sorunlara çözüm getirmeye çalışır. İtalya'da pragmatist felsefenin yerleşmesi için bu akımın önderliğini yapan Papini'nin adı geçen yapıtında neden-sonuç ilişkisi bu kapsamda açıklanmaktadır. Papini'nin pragmatist düşünceleri, İtalyan edebiyatına yeni bir bakış açısı kazandırmak ve onun geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Sözcükler


Giovanni Papini; Bitik Adam; Pragmatizm; Leonardo; İtalyan Edebiyatı

Tam Metin:

PDF