Uwe Timm'in “Kardeşimin Örneğinde” (Am Bespiel meines Bruders) Bellek Yansımaları

Gonca KİŞMİR

Öz


Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sonrası Alman yazınının önemli ikinci kuşak yazarlarından biri olan Uwe Timm'in, "Kardeşimin Örneğinde" (Am Bespiel meines Bruders, 2003) başlıklı eserinde yer alan farklı kuşak belleklerinin içerik ve biçimsel özellikleri anı edebiyatı çerçevesinde incelenmiştir. Metnin odak noktasını her ne kadar ağabeyi Karl Heinz'ın 1942 yılında gönüllü olarak SS'lerin Kurukafa Birliğine katılarak Rus Cephesine gittiğinde tuttuğu cephe günlüğü oluştursa da yazarın elindeki verilerin azlığı nedeniyle anlatmak istediği öyküyü aile belleği ve kültürel belleğe dayandırarak vermesi, yani farklı referanslara dayanması metnin en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle Uwe Timm modern ve post modern anlatım tekniklerini bir arada kullanılarak, öyküsünü kurmaca, otobiyograk ve tarihsel belgeleri ise iç içe geçmiş bir şekilde sergiler. Uwe Timm'in eserinde farklı yazınsal biçimleri bir araya getirerek kullanması, yazarın alışılagelen biyograk metin yapısının dışında bir biçim arayışına girdiğinin de göstergesidir. Bu çalışmada, bir günlükten yola çıkılarak iletişimsel/aile belleğinin, kültürel belleğe ait belgelerle nasıl ve neden tamamladığı ve sonuçta ana tarihsel belleğe bir kuşak örneği olarak hem bilgi hem biçim açısından nasıl bağlandığı irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


II. Dünya Savaşı; Anımsama Edebiyatı; Geçmişle Hesaplaşma; İletişimsel Bellek; Kültürel Bellek

Tam Metin:

PDF