Macar Halk Şarkılarında 1848-1849 Macar İhtilâli ve Lajos Kossuth

Yasemin ALTAYLI

Öz


1848 yılında Avrupa'nın bir bölümündeki ihtilâl hareketleriyle aynı zamanda Macarlar da Lajos Kossuth liderliğinde Habsburglara karşı özgürlük savaşlarını başlatmışlar, mücadeleleri 1849 yılında Habsburgların Ruslardan aldığı desteğin de etkisiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kossuth, maiyetiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'ndan himaye görerek Kütahya'ya yerleşmiş, bir müddet burada kaldıktan sonra Macar bağımsızlık savaşını devam ettirmek amacıyla dünyanın farklı şehirlerine gittiyse de başarılı olamamıştır. Bu süreçte ihtilâle katılan çok sayıda Macar da, Kossuth gibi ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Macarların Kossuth önderliğinde verdiği bu özgürlük mücadelesi, Macar hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu etkinin Macar sözlü geleneğindeki en önemli ürünlerinden biri de, halk şarkılarıdır. Çalışmamızda, 1848-1849 Macar İhtilâlini ve Lajos Kossuth'u konu alan Macar halk şarkılarının sayısız örneği arasından ancak bir bölümünü sunarak, Macar halkının verilen bu mücadeleyi nasıl algıladığı ve yorumladığı anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Kossuth; Halk Şarkıları; İhtilâl; Macar

Tam Metin:

PDF