Türkiye'deki Sinoloji Çalışmalarında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Yeri ve Önemi

İnci İNCE ERDOĞDU

Öz


Adını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat verdiği ve onun yüksek uygarlık idealini gerçekleştirmek üzere 1935 yılında kurulan Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyet Türkiye'sinin benimsediği misyon ve vizyonun önemli bir parçasıdır. Sinoloji Anabilim Dalı, Atatürk'ün direktieri ile açılan ilk 16 bölüm arasında yerini almıştır. Amacı, Çin kaynaklarından faydalanarak Türk tarihinin araştırılmasıdır. Türk tarihine Hunlarla başlıyoruz. Elbette Hunlardan önce de Çin'in kuzeyinde yaşayan Türk boyları vardı. Hunlar, M.Ö. IV yüzyılda Çin'in kuzeyinde büyük bir askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. Hunların yazıları bulunmamaktadır, Çinlilerle olan tüm antlaşmalarını Çince yapmışlardır. Eski Türk Tarihi'ni anlayabilmek için Çin tarihini ve Çin kaynaklarını incelemek gerekmektedir. Günümüzde de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı, önemini korumaktadır. Türk-Çin ilişkileri geliştikçe, Çince bilen eleman ihtiyacı da artmaktadır. Son yıllarda Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Anadolu'nun pek çok ilinde Çin Dili Bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerdeki Araştırma Görevlileri, Dil ve Tarih Coğrafya-Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yapmaktadırlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversitelerine dönüp, Çince bölümlerini eğitime açacaklardır. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı Türkiye'deki Türk tarihi, Türk kültürü araştırmalarına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de Çin Dili'nin öğretilmesi, gelecekte bu alanda öğretim verecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesinde de önemi büyüktür.

Anahtar Sözcükler


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Sinoloji; Çince

Tam Metin:

PDF