Urdu Nesrinde Romantizmin Yükselişi

Davut ŞAHBAZ

Öz


Romantizm akımı, Batı edebiyatlarının özellikle 18. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemini etkisi altına almış, isyankâr yapısından lizlenen özgürlük söylemiyle, edebiyatın yanı sıra toplumsal yaşama da geleneksellikten arınma fırsatı tanımıştır. İlk romantik ipuçları Alman ve İngiliz edebiyatlarında gözlemlenmiş, romantizm edebi bir hareket olma özelliğini ise Fransa'da, Fransız Devrimi ertesindeki huzursuz, melankolik toplumsal ortamda kazanmıştır. Urdu nesrinin romantizmle teması daha geç bir dönemde, 1901 ile 1935 yılları arasında olsa da bu akımdan etkilenme düzeyi batıdaki muadilleri ile aynı büyüklükte olmuştur. Urdu muharrirleri “sanat sanat içindir” anlayışını benimseyerek, tematik baskılardan uzak, duygusal, yaratıcı hayal gücüne dayalı ve olabildiğince özgür bir biçemle eser üretmişler ve daha önce dile getirilememiş veya göz ardı edilmiş cinsellik, kadın, duygusallık, hayal gücü, doğa ve aşk gibi öğeleri Urdu nesir geleneğine kazandırmışlardır.

 


Anahtar Sözcükler


Romantizm; Urdu Nesri; Mahzen; Hindistan; Aligarh Hareketi; Duygusallık; Klasisizm; Fransız Devrimi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.19