Eski Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları

Mehmet SAĞIR, Seçil SAĞIR

Öz


Antropoloji biliminin önemli çalışma alanlarından bir tanesi Paleopatolojidir. Paleopatoloji çalışmalarında, geçmişte görülen hastalıkların iskelet sistemi üzerindeki etkileri etiyolojileri göz önüne alınarak farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu izlerin incelenmesiyle eski insan topluluklarının genel yaşam koşulları ve sağlık profilleri hakkında bilgiler sağlanabilmektedir. Eski Anadolu toplumlarına ait iskeletlerin günışığına çıkarılmaya başlamasından günümüze kadar bazı araştırmalarda, Anadolu eski insan toplumlarının patolojik özelliklerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Başlangıç çalışmalarında çok ayrıntılı yapılmasa da özellikle son 30 yılda yapılan paleopatolojik araştırmalar, daha ayrıntılı değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Paleolitik dönemden 20. yy’a kadar Anadolu da yaşamış toplumların iskeletleri üzerinde gerçekleştirilen paleopatolojik araştırmalarla ortaya çıkarılan sağlık sorunları, yaşam biçimleri ve hastalıkların görüldüğü dönemler kronolojik olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Palepatoloji; Anadolu; Sağlık; İskelet Biyolojisi; Antropoloji; Hastalık

Tam Metin:

PDF