Ege Bölgesi'nde Neandertal İnsanın İzleri

Kadriye ÖZÇELİK

Öz


Ege Bölgesi'nde son yıllarda yürütülen arkeolojik araştırmalar, Homo neandertallerin ürünü olan Orta Paleolitik kültür kalıntılarına ulaşılmasını sağlamıştır. Özellikle Denizli (Honaz, Aydınlar) ve Kütahya (Omartepe Sırtı ve Kureyşler Baraj Gölü Havzası), Moustérien endüstrilere ait oldukça karakteristik yontmataş endüstrilerin bulunduğu alanlardır. Denizli'de uzak kökenli ve çok kaliteli olan çakmaktaşından üretilmiş Orta Paleolitik (Moustérien) endüstri; iki yüzeyli alet, levallois ve disk biçimli çekirdekler, çeşitli alt tiplerdeki kenar kazıyıcılar, tipik bir moustérien uç, yongalar ve yongalama artıklarından oluşmaktadır. Yoğun buluntu içeren Kütahya Kureyşler Baraj Gölü çevresi Orta Paleolitik endüstri grubu içinde ise quina benzeri kazıyıcıların varlığı belirtilmiştir. Söz konusu buluntu alanlarından ele geçen yontmataş endüstriler tekno-tipolojik özellikleri bakımından Anadolu'nun diğer bölgelerinden yüzeyden ya da stratigrak konum içinden ele geçen Orta Paleolitik endüstrilerle karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlayacak niteliktedir.

Anahtar Sözcükler


Ege Bölgesi; Orta Paleolitik; Neandertal; Kenar Kazıyıcı; Levallois Çekirdek

Tam Metin:

PDF