“Su Diyarı”: Tarihin (Yeniden) Metinselleştirilmesi ve Geçmişin Tarihselleştirilmesi

Duygu SERDAROĞLU

Öz


Graham Swift'in 1983 yılında kaleme aldığı “Su Diyarı” adlı romanının başkahramanı Thomas Crick isimli bir tarih öğretmenidir. Thomas Crick, tarih derslerinde anlattığı/anlatması gereken genel tarihi, kendi geçmişinin gizemlerini çözmek ve geçmişi ile yüzleşmek için öznel tarihi ve yaşadığı Fenlands'in yerel tarihi ile iç içe anlatmaktadır. Asıl amacının daha az sıkıcı tarih dersleri vermek olduğunu söylese de, Thomas Crick'in verdiği tarih dersler geçmişe olan bir yolculuk haline gelir. Bu yolculukta Thomas Crick, resmi, yerel ve öznel tarihleri iç içe anlatarak sözü edilen üç farklı tarih arasındaki sınırları yıkmaktadır. Bu anlamda, roman 1980'li yılların ortasında “yeni” bir edebi yaklaşım olarak ortaya çıkan ve çoklu tarih anlayışını savunan ve tarihin kendisi yerine nasıl temsil edildiği ile ilgilenen Yeni Tarihselcilik kuramı tarih anlayışı ile örtüşmekte ve böylece geleneksel tarih anlayışına meydan okumaktadır. Bu makalenin amacı, geleneksel tarih anlayışından çok uzak olan farklı tarih temsil(ler)ini ortaya çıkaran “Su Diyarı” adlı romanı, Yeni tarihselcilik yaklaşımı çerçevesinde zaman ve bellek kavramlarına değinerek incelemek ve böylece öznel, yerel ve genel tarihin nasıl iç içe geçtiğini ve çoklu tarih temsillerinin geleneksel tarih anlayışını nasıl yıktığını ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Sözcükler


Yeni Tarihselcilik; Tarih Temsili; Metnin Tarihselleştirilmesi; Tarihin Metinselleştirilmesi; Bellek; Graham Swift; Su Diyarı