Kalıp Yargı Tehdidi'ne Kabullenici Yanıtlar Üzerine Bir Derleme: Performans Beklentileri ve Kendini Sabote Etme Stratejileri

Abdulkadir KUZLAK

Öz


Birçok azınlık grubu üyesine, kendi gruplarının performansıyla ilgili olumsuz kalıp yargılar hatırlatıldığında, performanslarında düşüşler görülmektedir. Bu durum, bireylerin olumsuz kalıp yargıların yanlış olduğunu göstermeye çalışırken verdiği tepkiler neticesinde oluştuğunu varsayan Kalıp Yargı Tehdidi ile açıklanabilir. Ancak, bireylerin bu çabasına rağmen, sonuç, kalıp yargılar doğrultusunda gerçekleşir. Bu makale, hatırlatılan olumsuz kalıp yargıların bireyleri nasıl etkilediğine dair farklı bir açıklama önermektedir. Buna göre, kendilerine kalıp yargılar hatırlatılan bireyler, bu yargılara tepki göstermektense, performans beklentileri ve kendini sabote etme stratejilerinin aracı etkileriyle bu yargıları kabullenmektedirler. Bu amaçla, bu makale, Kalıp Yargı Tehdidi'nin genel bir derlemesini yapacak, kabullenici değişkenlerin varlığını gösterecek ve önerilen açıklamanın sınırlılıklarından bahsedecektir.

Anahtar Sözcükler


Kalıp Yargı Tehdidi; Performans Beklentisi; Kendini Sabote Etme; Aracı Değişkenler; Derleme