Çok Satan İngilizce Kitapların Türkçe Çevirilerindeki Vücut Bölümleriyle İlgili Terimler ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Öneriler

Cemal ÇAKIR

Öz


Anlamların aktarımında vücut bölümleriyle ilgili terimlerin kullanımı bakımından, diller arasında benzerlikler ve farklılıklar gözlemlenebilir. Bu nedenle, vücut bölümleriyle ilgili terimler dilleri karşılaştırmak için en iyi araçlardan biridir. Bu çalışmada, çok satan beş İngilizce kitap Türkçe çevirileriyle karşılaştırılmış olup, vücut bölümleriyle ilgili terimlerin dağılımları, ve bu terimlerin her iki derlemdeki eğretilemesel kullanımlarındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir. Özellikle, vücut bölümleriyle ilgili terimleri içermeyen İngilizce ifadeler ve bu ifadelerin vücut bölümleriyle ilgili terimleri içeren Türkçe çevirileri üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, ilk olarak, vücut bölümleriyle ilgili terimleri içermeyen on İngilizce cümlenin vücut bölümleriyle ilgili terimleri içeren Türkçe çevirilerini denetlemek için, üç seçenekli çoktan-seçmeli bir test (Görev A), İngilizce Öğretmenliği Programında okuyan 100 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine verilmiştir. İkinci olarak, 100 İngilizce öğretmeninden oluşan başka bir gruptan, vücut bölümleriyle ilgili terimleri içermeyen aynı on İngilizce cümleyi Türkçeye çevirmeleri istenmiştir (Görev B). Görev B şunu denetlemek için verilmiştir: Vücut bölümleriyle ilgili terimlerin Türkçe çevirilerde eğretilemesel anlamda kullanımı çevirmenlerin seçimi mi yoksa ana dili Türkçe olanların genel eğilimi midir? Bulgular, vücut bölümleriyle ilgili terimlerin eğretilemesel anlamda kullanımının, Türkçe derlemde İngilizce derlemden daha fazla sayıda olduğunu ortaya koymuştur. A ve B Görevlerinin sonuçları, çevirilerde vücut bölümleriyle ilgili terimlerin kullanımında değişkenlik olduğunu da göstermiştir. Türkçe konuşanların vücut bölümleriyle ilgili terimleri daha fazla kullanma eğilimi, Türkçe konuşan öğrencilere İngilizce öğretiminde kullanılan malzemenin seçiminde ve düzenlenmesinde, vücut bölümleriyle ilgili terimlerin bir ölçüt olabileceğini belirtmektedir. Kavramsal Eğretileme Kuramı, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde, hem vücut bölümleriyle ilgili terimlerin eğretilemesel anlamda kullanımının öğretiminde hem de diğer dilsel eğretilemelerin öğretiminde bir çerçeve oluşturabilir.

Anahtar Sözcükler


Vücut Bölümleriyle İlgili Terimler; Kavramsal Eğretileme; Çeviri; İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi