Postmodern Romanda Karakter: John Fowles'ın Mantissa Romanının Postmodern Karakter Bağlamında İncelenmesi

Mürüvvet Mira PINAR DOLAYKAYA

Öz


Postmodern romanın önceki dönemlerde yazılan romanlardaki karakter geleneklerine karşı gelmesi ve bu gelenekleri yıkması nedeniyle postmodern edebiyatta karakter kavramı bir sorunsal teşkil etmektedir. Postmodernizmin çelişkili ve belirsiz doğasıyla ilişkili olarak, postmodern romanda karakter önemli ölçüde dönüşüme uğramakta ve alışılagelmiş karakter özellikleri dâhilinde tanımlanamamaktadır. Postmodern karakter, metnin postmodernizmin ortaya koyduğu ontolojik sorunları yansıttığı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, postmodernizmin sorunsallaştırdığı özbenlik, kimlik, öz, tarih yazını, kurmaca ve gerçek gibi kavramlar postmodern romanda karakterler üzerinden tartışılmaktadır. Sonuç olarak geleneksel anlamda karakterden yoksun olan postmodern romanın kendi karakter geleneklerini ortaya koyduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu makale John Fowles'ın Mantissa (1982) isimli romanını postmodern edebiyatın karakteri postmodernizmin sorunsallaştırdığı belli başlı meseleleri yansıtmak için nasıl kullandığı ve böylelikle kendi karakter geleneklerini nasıl ortaya koyduğunu tartışmak üzere inceleyecektir.

Anahtar Sözcükler


Postmodernizm; Postmodern Roman, Postmodern Karakter; John Fowles; Mantissa