Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Panorama Adlı Romanında İdeoloji ve “Öteki” Algısı Üzerine Bir İnceleme

Aslı ÇETE

Öz


Toplumsal ve ekonomik değişmelere paralel olarak kişilerin ve grupların dünyaya ve toplumsal düzene ilişkin algıları da değişir. Değişen bu algılar sonucu, hepsi de dünyayı daha güzel bir yer hâline getirme iddiasında olan, çeşitli dünya görüşleri/ideolojiler ortaya çıkar. İdeoloji(ler) doğrultusunda öznenin “kendi”ne ve “öteki”ne bakışı şekillenir. Bu çalışmada Türk ulusal hareketi yıllarında ortaya çıkan üç ideolojinin – İslam, ulusalcılık, sosyalizm – ve buna bağlı gelişen “öteki” algısının Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun “Panorama” adlı romanındaki iz düşümleri araştırılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Panorama; İdeoloji; Öteki; Ulusal Kimlik

Tam Metin:

PDF