Bir Karadeniz Köyü'nde Sağlık ve Hastalıklara Yönelik Kavrayışlar

Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT

Öz


Bu makalede, Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan Akıncılar Köyü'nde yaşayan köylülerin hastalık örüntüleri ve hastalıklara yönelik kavrayışları konu edildi. Makalenin amacı, köylülerin hastalıkları nasıl ifade ettiğine yer vererek modern ve halk tıbbı/geleneksel tıbba yaklaşımlarını göstermek ve her iki tıbbi uygulamanın da kırsal alan yaşantısındaki yerini ortaya koymaktır. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre sağlıklı kalmak köyde oldukça önemsenmekle birlikte köylülerin, geçirdikleri hastalıkları değerlendirme biçimi, hastalığın türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Köylüler sağlık sorunlarını çoğunlukla modern tıptan cevap alacak şekilde çözmeye çalışsa da köyde günümüzde büyü gibi geleneksel uygulamalar da tıbbi arayışların önemli bir parçası olarak görülmektedir. Köylülerin gündelik yaşamlarında büyüyle temas kurmadıklarını belirtmelerine karşılık büyü, başa gelen kimi olayların ve psikolojik sorunların kaynağı olarak görülebilmekte ve yaşam öykülerinin çerçevesini belirleyebilmektedir. Bu çalışma, büyünün, köyde psikolojik, kültürel ve toplumsal işlevleri olduğuna dikkat çekerek büyünün köyde olağan dışı olarak görülen kimi olguları açıklamada önemli bir işlevi olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Sözcükler


Sağlık; Hastalık; Modern Tıp; Halk Tıbbı; Geleneksel Tıp; Psikolojik Sorunlar; Büyü