Türk Mutfak Kültüründen Bir Sözcük: Güllaç

Murat KÜÇÜK

Öz


Türk mutfak kültürünün önemli bir temsilcisi olan güllaç, kültür tarihi yönünden olduğu kadar dil açısından da dikkati çekmektedir. Türkçe birçok dil bilgisi kitabında, ses bilgisi başlığı altında incelenen ses olaylarından biri de kaynaşmadır. Bu ses olayı için verilen örneklerden birkaçı niçin, ayol, cumartesi, sütlaç olarak sıralanmaktadır. Dolayısıyla kaynaşma olayı için verilen örneklerden biri de güllaç sözcüğüdür. Söz konusu kaynaklarda güllaç sözcüğünün, sütlaç sözcüğüne bir örnekseme (analoji) olduğu kabul edilerek örnekler arasına konulduğu ve sözcüğün yanlış bölümlenerek gül+lü aş biçiminde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak güllaç sözcüğünün kökeni, Türkçe sözlükler başta olmak üzere Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde, Farsça sözlükler ve etimoloji sözlüklerinde Farsça olarak gösterilmekte ve bu sözcüğün gulāc olduğu belirtilmektedir. Bu makalede, güllaç sözcüğünün kökeni ve kuruluşu tartışılmakta, gül kökü ile ilişki kurulamayacağı, sözcüğün bu biçimiyle kaynaşma olayı için uygun bir örnek olmadığı iddia edilmektedir. Elde edilen sonuç ile güllaç sözcüğünün söz konusu açıdan dil bilgisi kitaplarında, bilimsel yayınlarda örnek olarak yer almaması gerektiği ortaya konulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Etimoloji; Dil Bilgisi; Ses Olayları; Kaynaşma; Güllaç; Alıntı Sözcük

Tam Metin:

PDF