Üçağızlı Mağarası Üst Paleolitik Dönem Ahmarian Taş Alet Kültürü

Erksin GÜLEÇ, İsmail BAYKARA

Öz


Paleolitik çağ fosil insanları, tabakalanmayı, kronolojiyi, kültürel olguları gösteren objelerin analizlerini, insanların adaptasyon süreçlerini, faunal ve bitkisel kalıntıların tanımlanmasını, yaşam alanlarının organizasyonlarını içine alan bir dönemdir. Paleolitik dönem kendi içerisinde alt, orta ve üst olarak dönemlere ayrılmaktadır ve 2.500.000 yıl ile 10.000 yılları arasına tarihlendirilir. Paleolitik dönem içerisinde insanın evrimsel sürecini tanımlamada kullanılan taş aletler, teknik ve biçimsel özelliklerine bakılarak, geçmişteki insanlara ait veriler sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Üçağızlı Mağarası’nın Ahmarian kültürü taş alet teknolojisi tartışılmıştır. Üçağızlı Mağarası 27-42.000 yıl öncesine tarihlendirilen ve kesintisiz olarak 12.000 yıl boyunca insanlar tarafından iskân edilmiş bir Üst Paleolitik dönem yerleşimdir. Mağaranın Ahmarian kültürü Üst Paleolitik dönemin son yerleşimin katmanını oluşturmaktadır. Bu kültür dilgi ve dilgicik aletlerin yüksek olması, düzeltili alet oranlarının düşük olması ve protoprizmatik çekirdeklerin varlığıyla belirgindir ve Aurignacien kültüründen farklılık göstermektedir. Üçağızlı Mağarası’nın bu özellikleri Levant’ın Paleolitik kültürü içerisinde yer aldığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


Üçağızlı Mağarası; Ahmarian Kültürü; Üst Paleolitik; Hatay; Anadolu

Tam Metin:

PDF