Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygurların Menşe Efsanesi

Bahaddin ÖGEL

Öz


Bu çalışma, Uygurların Menşe Efsanesi ve Uygurlar ile ilgili araştırmaları içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Türk Efsaneleri; Menşe Efsanesi; Uygurlar; Türkoloji

Tam Metin:

PDF