Eski Osmanlıca'da Fiil Müştaklarından III. GERUNDLFLER

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Bu çalışmada Eski Osmanlıca’daki zarf-fiiller anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Osmanlıca; Zarf-Fiiller; Gerundifler

Tam Metin:

PDF