Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler

Abdülkadir İNAN

Öz


Bu çalışma, göçebe Türk boylarında evlat edinmenin nasıl gerçekleştiğini incelemektedir.

Anahtar Sözcükler


Evlat Edinme; Göçebe Türkler; Gelenekler

Tam Metin:

PDF