Fuzuli'nin Bir Mektubu

Hasibe ÇATBAŞ

Öz


Bu makalede, Fuzuli’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bayezid’e yazdığı mektup incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Fuzuli; Osmanlı Edebiyatı; Mektup

Tam Metin:

PDF