Kavram İncelemeleri II

Nusret HIZIR

Öz


Bu makalede soyut ve somut kavramları felsefi açıdan incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Somut; Soyut; Felsefe

Tam Metin:

PDF