Tarih Enstitüsü'nün Orta-Anadolu Gezisi

H. DEMİRCİOĞLU, Halil İNALCIK

Öz


Tarih Enstitüsü’nün, Orta Anadolu'ya düzenlemiş olduğu gezinin raporudur.

Anahtar Sözcükler


Gezi; Tarih Enstitüsü; Orta Anadolu

Tam Metin:

PDF