İbn Hâcer'de Osmanlı'lara Dair Haberler

Şevkiye İNALCIK

Öz


Bu çalışma, ünlü alim İbn-i Hacer’in eserlerindeki Osmanlı ile ilgili önemli bilgi ve haberleri içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı; İbn-i Hacer; Osmanlı İmparatorluğu-Kuruluş

Tam Metin:

PDF