Prof. Dr. Akdes Kurat'ın “Düzeltilmesi Lâzımgelen Bir Ders Kitabı Hakkında” Başlıklı Yazısında Yaptığı Tenkitlere Cevap

Enver Ziya KARAL

Öz


Bu yazı, Prof. Dr. Akdes Kurat’ın “Düzeltilmesi Lazım Gelen Bir Ders Kitabı Hakkında” yazısındaki eleştirilere cevaben yazılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Lise Eğitimi; Tarih Eğitimi; Ders Kitapları; Eleştiri

Tam Metin:

PDF