Çin Kaynaklarına Göre Wu-Sun'lar ve Siyasî Sınırları Hakkında Bazı Problemler

Bahaeddin ÖGEL

Öz


Makalede, Çin kaynaklarında Wusunlar’dan nasıl bahsedildiği, Wusunlar’ın soyağacı ve yaşantılarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Wusunlar; Çin; Çin Kaynakları

Tam Metin:

PDF