Eski Türklerde ve Folklorda “Ant”

Abdülkadir İNAN

Öz


Bu makalede Eski Türklerde ve folklorde "ant" kelimesi ve törenleri, tüm yönleriyle incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Yemin; Ant; Ant Törenleri; Eski Türkler; Folklor; Halkbilim

Tam Metin:

PDF