Ankara ve Çevresinin İklimi Hakkında

Ferruh SANIR

Öz


Makale, Ankara ve çevresinin iklimine ilişkin verileri içermektedir

Anahtar Sözcükler


İklim; İç Anadolu İklimi; Ankara

Tam Metin:

PDF