Kavram İncelemeleri III

Nusret HIZIR

Öz


Makalede, öznel (sübjektif) ve nesnel (objektif) kavramları, felsefi açıdan incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Öznel; Nesnel; Felsefe

Tam Metin:

PDF