1948 Nisanının Son Haftasında Yağan Kar Üzerinde

Ferruh SANIR

Öz


Bu bildiri, Türkiye'de 1948 yılının Nisan ayının son haftasında yağan kar yağışına dair bilgileri içermektedir. Yağan kar, coğrafi ve iklim açısından incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İklim; Türkiye'de İklim; Yağışlar; Kar Yağışı

Tam Metin:

PDF