Porphyrios ve Ebherî'nin İsagoci'leri

Hamdi Ragıb ATADEMİR

Öz


Makalede, İslam dünyasının iki önemli filozofunun eserleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


İsagoci; Porphyrios; Ebheri; İslam Felsefesi

Tam Metin:

PDF