Üniversite Öğrencileri İçin Sıra Tasarımı

Galip AKIN, Timur GÜLTEKİN, Yaner BEKTAŞ, Sibel ÖNAL, Esra TUNCEL

Öz


Ülkemiz üniversite, öğrencileri yönelik ergonomik sıra ve sıra altlığı tasarımının yapılabilmesi ancak öğrencilerin kendine özgü antropometrik ölçülerinin tespit edilmesiyle mümkün olur. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden 200’ü erkek, 200’ü kız olmak üzere 400 öğrenci gönüllük esasına ve rastgele örneklem yöntemiyle katılımcı (denek) olarak seçilmişlerdir. Seçilen öğrencilerden sıra ve sıra altlığı tasarımında kullanılmak üzere boy uzunluğu, büst yüksekliği, maksimum vücut genişliği gibi 16 antropometrik ölçü alınmıştır. Alınan antropometrik ölçümlerin ortalamaları, anlamlılık (t) testleri ile persentil (yüzdelik) değerleri tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin antropometrik ölçülerinden yararlanarak sıra ve sıra altlığı tasarımında yapılmıştır. Ülkemizde ve diğer ülkelerin çoğunda, üniversite öğrencilerine yönelik sıra ve sıra altlığı tasarımında öğrencilerin antropometrik ölçüleri tespit edilmeden üretildikleri görülmüştür.Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin bedensel, ruhsal, sosyal ve bilişsel yapılarının sağlıklı olması, tertip, düzen, plan ve temizlik kavramlarının öğrencilik yıllarından itibaren yerleşmesi ve motivasyonları için tüm okul yapı ve donanımlarının ergonomik kriterlere göre üretilmesi bir zorunluluktur diyebiliriz.

Anahtar Sözcükler


Okul; Sıra ve Sıra Altlığı; Ergonomi; Antropometri; Tasarım

Tam Metin:

PDF