Bayraklı Kazısı Ön Rapor

Ekrem AKURGAL

Öz


Bu yazı, 1948 yılında Ankara Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün, Bayraklı bölgesinde yaptığı kazının raporudur.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; İyon Şehirleri; Bayraklı; Türkiye

Tam Metin:

PDF