Kurum ve Kuruluşların Bakış Açısından E-Belgelerin Arşivlenmesi

Yunus Emre ARISOY, Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Öz


Çalışma, Türkiye'deki resmi kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütürken, işlemleri tamamlanmış ve uzun süreli muhafazası gerekli e-belgelerin düzenli bir şekilde, belirli esaslara göre bir araya getirilerek muhafaza edildiği yerler olan E-Arşivlere yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının bakış açısını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bakanlıkların tamamı ile bazı kurum/kuruluşlar, üniversiteler ve belediyelerden hazırlanan değerlendirme anketi kullanılarak alınan cevaplar çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. Milli Arşiv hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Milli Arşivin oluşturulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile geniş kapsamlı toplantılar yapılmalı, e-belgelerin arşivlenmesine yönelik esaslar belirlenmeli ve Milli Arşive e-belgelerin transfer sürecini kapsayan bir politika metni oluşturulmalıdır.

Anahtar Sözcükler


E-Belgelerin Arşivlenmesi; Arşivcilik; Arşiv Politikası; Elektronik Arşiv; Elektronik Belge Saklama Politikası; Milli Arşiv

Tam Metin:

PDF