BAYRAKLI. Eski Smyrna’daki Kazıların İlk Geçici Raporu

Ekrem AKURGAL

Öz


Bu makalenin girişinde Eski İyonya hakkında yapılmış çalışmalar ve çevresi incelenmiştir. Ardından, tarih öncesi (birinci ve ikinci yunan öncesi tabaka) tabakalara ve yunan tabakalarına (erken yunan yapı tabakaları ve 7. yüzyıl yapı tabakaları) ait bilgiler verilmiştir. Başka merkezlerden ithal edilen seramiklere ilişkin açıklamalar yer verilmiştir. Ayrıca, Bayraklı’daki mimari ele alınmış ve çizimlere aktarılmıştır. Son bölümde, oryantalist sanat eserleri, yunan olmayan motifler ve Küçük Asya’nın etkileri örneklerle açıklanmıştır. Makalenin sonuç bölümünde, Yunan sanatındaki Hitit üslubu, yunan kültüründeki Mısır ve Fenike etkisine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Eski Smyrna; Tabakalar; Seramik; Bayraklı

Tam Metin:

PDF