Kitab-i Melik Danişmend Gazi-Danişmendname

Şükrü AKKAYA

Öz


Bu makalede, tarihi ve edebi açıdan çok önemli bir eser olan Danişmendname’nin önemi ve içeriği konu edinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Türk Destanları; Danişmendname

Tam Metin:

PDF