Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar

Hasan EREN

Öz


Bu çalışma, Çağatay dilinin ve sözlüklerinin içeriği ve önemi hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Çağatayca; Çağatay Sözlükleri

Tam Metin:

PDF