Ferdî'nin ''Süleymannâme”sinin Yeni Bir Nüshası

Hüseyin G. YURDAYDIN

Öz


Bu makalede Ankara Üniversitesi’nde yapılan bir doktora çalışması sırasında tesadüfen yeni bir nüshası bulunan Ferdi’nin Süleymanname adlı eseri konu alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Kanuni Sultan Süleyman; Süleymanname

Tam Metin:

PDF