Çin Kaynaklarına Göre, Çin Türkistanı'nın Şehirleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Bu makalede Çin kaynaklarına göre Türkistan’daki şehirlerin tarihi, halkları, örf ve âdetleri ve efsaneleri yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Çin Türkistanı; Türkistan Şehirleri; Hotan

Tam Metin:

PDF