Büyük Güllücek'de Bulunan Kalkolitik Çağa Ait Bir Muharibin İskeletinin Tetkiki

Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Öz


Bu çalışma, Büyük Güllücek kazısına antropolog olarak katılan yazarın Kalkolitik Çağ’a ait bir savaşçının iskeleti hakkında verdiği bilgileri içermektedir. Makalede, iskeletin muhafaza edilen kısmı, yaş, cinsiyet ve kafatası ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sonuç kısmında ise, bu savaşçının hangi ırk tipine mensup olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda iskeletin ölçüleri tablo olarak verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Büyük Güllücek; Kalkolitik Çağ; İskelet; Antropoloji

Tam Metin:

PDF