Türkiye’de 1947 Yılında Sıcaklığın Günlerarası Kararsızlığı

Ferruh SANIR

Öz


Bu makalede, bir gün içinde değişebilen hava sıcaklığı, mevsimlere göre  farklılıklar, sebepleri ve Türkiye’deki sıcaklık kararsızlıklarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Sıcaklık; İklim; Coğrafya; Türkiye

Tam Metin:

PDF